Правила за монтаж Инструкция за монтаж Части Реализирани модели

Сглобяем модел
Оръдие Наполеон

Огнестрелно оръдие от първата половина на 19 век.

Материал: пластмаса
Мащаб: 0.388888889
Брой части: 24
Дължина, см: 18.00
Ширина, см: 13.00
Възраст: 6+
Наличност: Да, има наличност


Единична цена: 10.80 лв.

Количество:

Приблизително в половината на 13-то столетие до Европа достига през арабския свят от Китай знанието за барута. След стотина години по-късно се появяват първите писмени документи и изображения за новото откритие и когато днес незнаен човек му хрумнало да сложи този материал в метален съд, да го запечата и да го запуши с куршум. Така възникнали първите неугледни огнестрелни оръжия. Както се увеличавал опита с използването на барута, оръжията започнали да се делят съобразно големина и калибър на леки ръчни и на големи тежки – оръдия. За първи път по време на хусистките войни дулото на оръдието било закрепена, чрез железни обръчи в издълбано дървено легло намиращо се на двуколка. Така възниква ново пехотно оръжие – гаубица. Чак през 16-ти век дулата на оръдията били изработвани с два щифта от двете страни и можели да се местят около хоризонталната ос. Като лафета вместо плътното дървено легло използвани съществено по леките две стени свързани с напречни греди. За премерване служел дървен клин, ръчно забит в началото, под задния край на дулото. Този клин по-късно бил за надлъжно преместване снабден с дълъг винт с дръжка. Този тип лафета, с малки промени бил използван повече от 300 години. Настоящият модел представлява полево оръдие от края на 18 век. Различни варианти на този тип оръдие се били използвани при войната за освобождение на американските колонии, френската революция и наполеоновите войни по бойните полета по цяла Европа. По-голямата част от оръдията от средните векове до половината на 19 век се зареждали отпред. Задачата на артилеристите не била изобщо лесна – обслужването на полево оръдие в зависимост от големината му се извършвало от 8 до 15 войника. Стъпките в тяхната работа били следните: в изчистената цев на дулото с мерителна метална лопатка се слагало порция барут. Чрез шомпол барута се пресова и след това се слага снаряда. Той е бил или плътна желязна топка или куха топка пълна с барут – граната. Пак, чрез шомпола топката се набивала най-близо да барута за да не се намаля действието на изгорелите газове на барута. Премерването се извършвало по височина чрез клина за замерване, а странично, чрез завъртане на цялото оръдие. На съдче на дулото се насипвало малко барут и се произвеждал изстрел. Пламъкът на барута от съдчето се предава в камерата на дулото където възниква взрив на барута. При изстрелът оръдието отскачало назад до няколко метра и артилеристите е трябвало да избутат оръдието обратно на огнева му позиция. Било е нужно дулото да се почисти от неизгорелия барут, за да не възниква преждевременен взрив. За тази цел служила четка, често закрепена на другия край на шомпола. Чак след това оръдиета пак било готово да се повторят действията по зареждането и да се приготви оръдието за следващ изстрел, като всичко това се извършва обикновено под неприятелски огън. Тепърва с развитието на машиностроенето през втората половина на 19-ти век, позволило производството на оръжия с точност, която дала възможност да възникнат различни системи за зареждане на оръжията отзад на цевта.

сглобяеми модели дозатори